تماس باما

تمام تلاش ما بر این است تا بتوانیم با حداکثر توان خود در حل مشکلات شما کوشا باشیم. این صرفا یک شعار نیست، این موضوع هدف ماست که در تمام سال های فعالیت خود، آن را پیش برده ایم.

1 در صورت بروز هر گونه مشکل در هنگام خرید آنلاین با بخش پشتیبانی به شماره. 05191095050-داخلی 3 ارتباط بگیرید

2 در صورت نیاز به مشاوره عطری با بخش فروشگاه با شماره. 05191095050-داخلی 2 ارتباط بگیرید

3 در صورت نیاز به اطلاعات در مورد پک های شرکتی و هدیه های ارگانی با بخش اداری و شماره 05191095050-داخلی 4  تماس بگیرید

4 در صورت کسر وجه و برنگشتن آن به حسابتان با بخش پشتیبانی با شماره 05191095050-داخلی 7 ارتباط بگیرید