نت سدر

سدر

گروه:چوب وخزه

نت سدر

علاوه بر سروهای کاذب ویرجینیا و تگزاس از خانواده Juniper، اسانس را می توان از سرو آفریقای شرقی (یا سرو آفریقایی، lat. Juniperus procera) استخراج کرد. سالانه 50 تا 100 تن اسانس در کنیا تولید می شود. این همه آن چیزی نیست که بتوان در مورد حضور درخت عرعر در عطرسازی معاصر گفت، بلکه اسانس‌هایی است که از توت‌های درخت عرعر خاردار (یا سرو تیز، یا درخت عرعر، lat. Juniperus oxycedrus) و روغن خراطین استخراج شده با کمک فرآیند تقطیر خشک، یک مورد جداگانه است

محصولات با نت سدر مشاهده همه