نت کهربا

گروه:مشک، کهربا، بوی حیوانات

وقتی در عطرها از عنبر که یکی از مهم ترین خانواده های رایحه نیز هست صحبت می شود همیشه گیج کننده است. عنبر که به عنبر فسیل شده نیز معروف است، از رزین گیاهی به دست می آید و یک نت فانتزی در عطرها است، در حالی که از سوی دیگر، عنبر یک منبع حیوانی است که دفع می شود. توسط برخی از گونه های نهنگ اسپرم. هر دو دو نت کاملاً متفاوت هستند و با توجه به توصیف عطرهایشان تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود دارد.

محصولات با نت کهربا مشاهده همه
عطر کاشان | Kashan
5,000,000تومان