نت چوب فلفل

دی متیل کاربامات؛

گروه:بوی طبیعی و مصنوعی، محبوب و عجیب و غریب

فلفل چیلی (نام علمیCapsicum annuum) میوه گیاهی از سرده فلفل (کپسیکوم) است که عضوی از راسته بادنجانیان است. فلفل هالاپینو و فلفل هابانرو از انواع این فلفل هستند.