نت یاس

گروه:گلی

نت یاس

اجزای اصلی یاس مطلق بیش از 100 سال پیش شناخته شده بود. آلمانی‌ها آلبرت هسه و فردریش مولر از مطلق، بنزیل الکل (5%) و استرهای آن، عمدتاً بنزیل استات (34%) و بنزیل بنزوات (24%) را استخراج کردند. لینالول (8٪)، سیس-جاسمون (3٪) و ایندول (2.5٪)، تقریباً سه چهارم کل جرم یاسمین مطلق را تشکیل می دهند.

محصولات با نت یاس مشاهده همه