نت دارچین

دارچینی

گروه:ادویه ها

نت دارچین

روغن پوست دارچین (بازدهی تا 1٪) از پوست خشک و خرد شده با بخار تقطیر یا با آب تقطیر می شود. حدود 50 تا 75 درصد اسانس شامل سینامالدئید (سینامال) و پس از آن اوژنول (10-4 درصد)، سینامیل استات، ارتو متوکسی سینامالدئید، بتاکاریوفیلن، لینالول، فلاندرن، متیل چاویکول، لیمونن، آلفا ترپینول است. و بنزیل بنزوات. گاهی اوقات روغن حاوی کافور، کامفن و سایر مواد است. تقطیر اسانس دارچین به مهارت خاصی نیاز دارد زیرا سینامالدئید به راحتی اکسید شده و به اسید سینامیک تبدیل می شود که عملاً بی بو است.

محصولات با نت دارچینی مشاهده همه