نت ارکیده

ارکیده

گروه:گلی

نت گل ارکیده

گل ارکیده یکی از گیاهان بیسار زیبای محبوب در سراسر جهان است که به عنوان یک نماد زیبایی و طبیعت در محیط های شهری و عمومی استفاده می شود. اما تاریخچه این گل به دوران باستان بازمی‌گردد، زیرا واژه  “Orkhis” که به معنی “توپ یا بال” است، از زبان یونانی گرفته شده است و در این زبان به گل ارکیده اطلاق می شود.

این گل در تمدن های باستانی مختلف، به عنوان نمادی از قدرت باروری و جنسیت تلقی می شد. یونانیان اعتقاد داشتند که مصرف این گل، قدرت جنسی را در مردان افزایش می دهد. همچنین، بعضی از قبایل بومی آمریکای شمالی، باور داشتند که مصرف این گل، می تواند به تعیین جنسیت فرزند کمک کند.

محصولات با نت ارکیده مشاهده همه